Til oversikt

Priser ved bruk på skip, ferger, offshore og andre satellittnett

 

Skip og ferger

 

Operatør: MCP, Maritime Communications Partner as*

Oppstart per samtale

0,00

Ringe til Norge, Norden EU/EØS, lokalt

11,99

Ringe til øvrige land i Europa

19,99

Ringe til resten av verden

29,99

Mottak av samtaler

11,99

Sende SMS

3,49

Motta SMS 

0,00

Sende MMS

5,99

Motta MMS

2,49

Datatrafikk (per MB)

14,99

 

* Samtaler faktureres per minutt. Datatrafikk faktureres per byte.

For andre satellittnett ombord på ferger, båter og fly, gjelder egne udefinerte priser.  

Merk at disse prisene kan være høye, så vi anbefaler generelt å være forsiktig med bruken i satellittnett.

 

Offshore

 

Operatør: MCP Offshore*

Oppstart per samtale

0,89

Ringe til Norge/EU/EØS

0,99

Ringe til øvrige land i Europa

3,99

Ringe til resten av verden

18,99

Mottak av samtaler

0,99

Sende SMS

2,99

Motta SMS

0,00

Sende MMS

5,99

Motta MMS

2,49

Datatrafikk (per MB)

0,89

 

MCP Offshore er norskkontinentalsokke

* Samtaler faktureres per minutt. Datatrafikk faktureres per byte.

For andre satellittnett ombord på ferger, båter og fly, gjelder egne udefinerte priser.  

Merk at disse prisene kan være høye, så vi anbefaler generelt å være forsiktig med bruken i satellittnett.