Til oversikt

Unge voksne er mest positive til brukt mobil

Release brukt mobil
En ny undersøkelse viser at 4 av 10 under 30 år synes det er greit å kjøpe brukt mobiltelefon. – Unge er langt mer positive til å kjøpe brukt mobil enn godt voksne, sier Øistein Eriksen i Release.

 

Det er store forskjeller i holdningen til brukt mobil mellom de unge og godt voksne. Norstat har på vegne av Release spurt et representativt utvalg i befolkningen om de synes det er greit å kjøpe brukt mobil. Dette er svarene Norstat fikk:

De unge går foran med et større miljøengasjement

Hele 42 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år svarer ja på spørsmålet om det er greit å kjøpe brukt mobil, mot 26 prosent i befolkningen generelt og kun 17 prosent i aldersgruppen over 50 år.

 

 – Flere undersøkelser viser at unge har et større miljøengasjement enn eldre. En mobiltelefon inneholder rundt 30 grunnstoffer, og noen av disse grunnstoffene er det knapphet på. Da er det bra at vi sørger for at hver mobiltelefon lever lengst mulig, og at den ved veis ende blir resirkulert på en forsvarlig måte, sier Øistein Eriksen, administrerende direktør i Release.

 

Også når det gjelder å kjøpe brukt mobiltilbehør, er de yngste mest positive. Én av tre under 30 år synes det er greit å kjøpe brukt tilbehør, som lader, hodetelefoner, airpods, og lignende. Til sammenligning svarer 22 prosent i befolkningen generelt ja på spørsmålet om de synes det er greit å kjøpe brukt tilbehør til mobilen sin.

 

Tror at også de eldre vil åpne øynene for brukt mobil

Eriksen har tro på de unges engasjement og innflytelse.

 

– Ungdommen går foran. Jeg tror mange vil klare å snu de litt eldre og få dem til å åpne øynene for brukt, sier Eriksen.

 

I Release jobber vi for at flere skal velge brukt mobil. Vår ambisjon er at hver mobil skal ha fem ulike eiere - fem liv. På denne måten blir ressurser det er knapphet på bedre utnyttet, noe som er gunstig for miljøet.

 

Fakta fra undersøkelsen

Release har kartlagt nordmenns holdninger til å kjøpe brukt mobil. Undersøkelsen viser:

 

 

Undersøkelsen er utført av Norstat for leiemobilselskapet Release i et representativt utvalg på 1000 respondenter.

 

Ønsker du å kjøpe brukt mobil hos Release? 

 

Se våre modeller her